Gabinet
ul. 5 Lipca 35 C /3, 70-376 Szczecin
Zadzwoń
+ 48 730 830 888
Wyślij wiadomość
gabinet@bioenergoterapeuta.eu
Godziny otwarcia
Pon - Pt: 10.00 - 17.00

Początki numerologii

Początki Numerologii giną w mroku dziejów. Niemal we wszystkich starożytnych cywilizacjach można znaleźć zapisy mówiące o niej. Wiadomo że filozof grecki, Pitagoras, żyjący w VI wieku p.n.e., podróżował niejednokrotnie na Wschód w poszukiwaniu Wiedzy Doskonałej, później założył wiele szkół, w których, oprócz innych dyscyplin, nauczano sposobów posługiwania się liczbami w odniesieniu do zachowań i doświadczeń ludzkich.

Pitagoras stwierdził, iż "Natura geometryzuje". Być może, nauka o liczbach pojawiła się wtedy, kiedy człowiek dostrzegł istnienie wyższego porządku we wszechświecie oraz, że zaplanowanie tak dokładnego i skomplikowanego systemu planetarnego mogło być dziełem Kosmicznego Umysłu, albowiem wszystko co istnieje, było tworzone w sposób przemyślany i dokładny, aż do ukształtowania gigantycznego i doskonałego systemu, który nie jesteśmy w stanie ogarnąć.
Należy uznać, że wszystko co znamy i dostrzegamy, zarówno w świecie, w którym żyjemy, jak i we Wszechświecie, (w którym jest umieszczony nasz świat, jak mikroskopijna cząstka gigantycznej łamigłówki) mogło być stworzone tylko przez umysł tak ogromny, że ludzka percepcja i wiedza nie jest w stanie tego pojąć, ponieważ rozumiemy, że tak kolosalne dzieło powstało przy użyciu absolutnej znajomości najwyższej z "Najwyższych Matematyk".
Od niepamiętnych czasów, człowiek posiada i przekazuje wiedzę wykraczającą poza jego stadium ewolucji, które i dziś nie możemy zgłębić za pomocą znanych nam nauk, która prawdopodobnie została mu przekazana na początku czasów, aby wspomagała jego rozwój. Nasuwa się więc pytanie: kto i jak tę wiedzę przekazał te pytania bez odpowiedzi towarzyszą nam od najdawniejszych czasów i pozostają jako wielka nie wiadoma.Tak więc, skoro wszystkie arkana wiedzy i przepowiednie pochodzą od niepamiętnego czasu, którego początku nie znamy, ani jego stwórcy, można by zapytać, czy nie jest to dziedzictwo dane nam, aby z niego skorzystać dla dobra naszego rozwoju?
Prawdą jest że ludzkość posunęła się naprzód we wszystkich dziedzinach życia, jednak jej wiedza metafizyczna jest tak szczątkowa jak przed wiekami. Tak jak kiedyś pozostają pytania: dlaczego?, dokąd?, tajemnica ta czyni naszą ewolucję niezwykłą. Może kiedyś te nurtujące nas pytania zostają wyjaśnione, prawdopodobnie stanie się to wtedy, kiedy będziemy dostatecznie rozwinięci duchowo, zrozumiemy wówczas wskazania Najwyższej Istoty, która kieruje wszystkim, co stworzyła. Póki nie nadejdzie ten moment, nauka powoli posuwa się naprzód i odkrywamy nowe pojęcia wyjaśniające nasze zdobycze we wszystkich dziedzinach wiedzy ludzkiej. Istnieje jednak jeden wymiar, jeszcze nie dostępny dla nas, nazywany światem "ezoterycznym"oznacza: tajemny, nierozstrzygnięty, nieodgadniony. Wszystkie znane nam Mancje dotyczą tego pojęcia, którego pochodzenie nie znamy. Jeśli chcemy zbadać tajemnice, musimy znaleźć odpowiedzi na nurtujące nas pytania, bo z każdym dniem musi człowiek znać lepiej siebie samego i swój zawiązek ze Wszechświatem. Nauki tajemne zbliżają nas do tej prawdy. Mimo że Astrologia, Chirologia, Numerologia, Tarot, itp. mają swój własny język, wszystkie dochodzą do tych samych wniosków, jeżeli są wnioskowane przez kompetentnych specjalistów. Nie mniej jednak, Numerologia obejmuje szerszy zakres ponieważ nie określa charakter i osobowość w sposób dokładny, lecz uczy nas jak posługiwać się wibracjami liczbowymi w celu skorygowania negatywnych aspektów naszej osobowości i naszego przeznaczenia, zgodnie z wibracjami Portretu Numerologicznego. Uczy nas sposobu działania w odpowiednich momentach, aby wykorzystać pozytywne wibracje oraz złagodzić nasze działanie, kiedy wibracje są nieprzychylne. Innymi słow , uczy nas sposobu połączenia naszych wibracji z kosmosem, aby żyć w harmonii we Wszechświecie.


Symbolika liczb pojawia się zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie oraz w biblijnych zapisach Ezdrasza, Ezechiela i Enocha, w której znajdujemy wzmianki na temat wiedzy tajemnej i mistycznego znaczenia liczb i liter.
Talmud, zbiór zapisów religijno-prawnych judaizmu, zawierający zasady i doktrynę tradycji został zapisany za pomocą 22 znaków hebrajskiego alfabetu. Kabała jest zbiorem filozofii religijnej w judaizmie; powstała prawdopodobnie w Babilonii w VI w. Miała wielki wpływ na literaturę żydowską i chrześcijańską średniowiecza. Była uważana za mistyczną interpretację Ksiąg, opartą na zasadzie że każda liczba i każda litera mają tajemnicze znaczenie. Najwyższym wyrazem Kabały była Księga Zohar wydana pod koniec XII wieku w Hiszpanii, dotyczyła ona od zawsze informacji tajemnej uzyskiwanej za pomocą symboli.

Liczby stanowią podstawę całej ludzkiej wiedzy. Astronomia, fizyka, chemia, elektronika itp. opierają się na zasadach numerycznych, a numerolodzy twierdzą, że zasady te ogarniają również ludzi formując ich charaktery i ich losy. Zakładając, że we wszechświecie istnieje porządek ogarniający zarówno najmniejsze znane cząsteczki materii, jak i całą strukturę kosmosu oraz przyjmując, że wszystko, co istnieje emituje wibracje, możemy zrozumieć, że liczby, jako żywe siły, transmitują energię, która nas dotyczy pod wszystkimi względami. Każdy z nas rodzi się w określonym czasie, dniu, miesiącu i roku według boskiego prawa. Od dnia naszych narodzin podlegamy wpływowi liczb. Towarzyszą one nam przez całe życie nadając ton naszym myślom, reakcjom i działaniom, wprowadzając do niego pozytywne i negatywne zdarzenia. Zgodnie z zasadami numerologii imiona, nazwiska i data urodzenia tworzą wzór towarzyszący nam aż do samej śmierci, a wibracja przezeń emitowana pozwala :

  • przeprowadzić dogłębną i dokładną analizę osobowości: charakteru, temperamentu, powołania, możliwości zawodowych, finansowych, pożądanej miłości i upodobań, celów życiowych i przeznaczenia;
  • podkreślić cechy pozytywne (pomaga korygować wady zachowań i temperamentu);
  • radzić w wyborze studiów i zawodu, zgodnie z wibracjami urodzeniowymi;
  • poznawać zawczasu prognozy na każdy rok, po to, aby działać zgodnie ze swymi wibracjami i wybrać właściwy moment dla podjęcia decyzji;
  • zmienić kierunek naszego losu, gdy on nas nie zadowala z powodu negatywnych wibracji.